Bank: Goldman Sachs och Citigroups resultat över förväntan

STOCKHOLM (Direkt) Goldman Sachs redovisar ett resultat per aktie på 5:71 dollar för det första kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 4:97 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

De totala intäkterna var 8,81 miljarder dollar. Det var lägre än förväntningarna om intäkter på 8,97 miljarder dollar.

Bland enskilda intäktsrader var de aktiehandelsrelaterade intäkterna på 1,77 miljarder dollar något lägre än förväntade 1,83 miljarder.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 1,84 miljarder dollar var dock något högre än väntade 1,78 miljarder.

Även intäkterna från investment banking om 1,81 miljarder dollar var högre än förväntade 1,70 miljarder.

Den kvartalsvisa utdelningen höjs som väntat till 0:85 dollar per aktie från 0:80 dollar per aktie.

Citigroup redovisar ett resultat per aktie på 1:87 dollar för det första kvartalet 2019.

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 1:80 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

"Vår vinst speglar de framsteg vi gör för att förbättra vår avkastning på, och återföring av, kapital", säger vd:n Michael Corbat i en kommentar.

De totala intäkterna var 18,6 miljarder dollar. Väntat var intäkter på just 18,6 miljarder dollar, enligt Bloombergs prognossammanställning.

De aktiehandelsrelaterade intäkterna på 0,84 miljarder dollar var lägre än förväntade 0,93 miljarder dollar.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 3,45 miljarder dollar var däremot högre än väntade 3,18 miljarder.

Intäkterna från investment banking om 1,35 miljarder dollar var även dessa högre än förväntade 1,16 miljarder dollar.