Bank: bra konkurrens enligt rapport från Bankföreningen

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det syns inga tecken på bristande konkurrens på den svenska bankmarknaden.

Det hävdas det i en rapport som Copenhagen Economics har tagit fram på uppdrag av branschorganisationen Bankföreningen.

"I analysen ser vi inga bevis eller indikationer på bristande konkurrens i den svenska bankbranschen", skriver Copenhagen Economics.

I rapporten uppges att utlåningsmarginalen (skillnaden mellan ränteintäkter och ränteutgifter som andel av de totala lånen) är bland de lägsta i Europa, och cirka 0,4 procentenheter lägre än genomsnittet i EU.

"De svenska bankernas driftskostnader är bland de lägsta i EU, vilket tyder på ett tillräckligt konkurrenstryck för att konkurrera ut ineffektiva banker", heter det vidare.

"Prisförändringar på den svenska bankmarknaden verkar vara kostnadsdrivna, eftersom de banker som har upplevt de största minskningarna av driftskostnader under de senaste fem åren också har gett sina kunder de största prissänkningarna", skriver Copenhagen Economics vidare.

Den svenska bankmarknaden inte mer koncentrerad än i andra länder, och det råder god konkurrens mellan många olika aktörer, enligt rapporten.

"Räntorna till både hushåll och företag är bland de lägsta i Europa. En internationell jämförelse visar att svenska banker förser företag och hushåll med billig finansiering", skriver Copenhagen Economics.

"Svenska banker gör inga övervinster - de är ungefär lika lönsamma som andra jämförbara svenska bolag", hävdas det vidare.

Den svenska kreditmarknaden beskrivs i rapporten som dynamisk där olika aktörer innehar rollen som marknadsledare under olika perioder.

"Även om de fyra största aktörerna fortfarande har en stark ställning på marknaden har de kontinuerligt under lång tid förlorat marknadsandelar till mindre banker", uppges det.

Enligt rapporten har digitaliseringen förenklat för kunderna att ha flera banker, vilket har gjort bankmarknaden mer konkurrensutsatt.

"Digitaliseringen och ny lagstiftning gör det möjligt för olika aktörer att konkurrera om alla delar i bankernas värdekedja, så kallad 'open banking'. Gränsdragningen mellan bankerna och andra finansiella företag luckras alltså upp, vilket ökar konkurrensen än mer", säger Hans Lindberg som är vd på Svenska Bankföreningen enligt ett pressmeddelande i samband med att rapporten presenterades.

Ett ämne som har diskuterats flitigt i Sverige är en ökning av marginalen på bolån sedan finanskrisen. Enligt Copenhagen Economics tyder analysen på att ökningen av bolånemarginalen sedan finanskrisen i första hand är en kostnadsdriven återgång till nivån före krisen.

Rapporten kommer i ett läge där regeringen nyligen har presenterat planer på att införa en ny bankskatt.

Bankföreningen har även tidigare beställt rapporter från Copenhagen Economics. Bankföreningen var för tre år sedan kritiska till det förslag till ny löneskatt för bank- och finanssektorn som då fördes fram i en utredning från regeringen. Branschorganisationen hänvisade då till beräkningar från Copenhagen Economics om att uppemot 16.000 jobb var hotade ifall planerna skulle förverkligas. Den utredningens förslag blev inte verklighet.