BANK OF AMERICA: VINSTEN PER AKTIE HÖGRE ÄN VÄNTAT 4 KV (NY)

(Tillägg: på flera ställen)

STOCKHOLM (Direkt) Bank of America redovisar ett resultat per aktie på 0:74 dollar för det fjärde kvartalet 2019 (0:70).

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:69 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

"I en stadigt växande ekonomi med solid klientaktivitet producerade våra lagkamrater ännu ett starkare kvartal och år, vilket möjliggjorde för oss att öka investeringarna i våra kunder, samhällen och anställda, och samtidigt hålla ett vaksamt öga på kostnaderna", uppger vd Brian Moynihan i delårsrapporten.

Räntenettot på 12,3 miljarder dollar var högre än väntade 12,1 miljarder dollar.

De totala intäkterna var 22,3 miljarder dollar. Väntat var intäkter på 22,4 miljarder dollar, enligt Bloombergs prognossammanställning.

De aktiehandelsrelaterade intäkterna på 1,02 miljarder dollar var lägre än förväntade 1,08 miljarder dollar.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 1,84 miljarder dollar var dock högre än väntade 1,68 miljarder.

Även intäkterna från investment banking om 1,47 miljarder dollar var högre än förväntade 1,42 miljarder dollar.