BANK OF AMERICA: VINSTEN PER AKTIE HÖGRE ÄN VÄNTAT 4 KV

STOCKHOLM (Direkt) Bank of America redovisar ett resultat per aktie på 0:74 dollar för det fjärde kvartalet 2019 (0:70).

Analytikernas förväntningar var ett resultat på 0:69 dollar per aktie, enligt Bloomberg News snittprognos.

De aktiehandelsrelaterade intäkterna på 1,02 miljarder dollar var lägre än förväntade 1,08 miljarder dollar.

Intäkterna från ränte-, valuta- och råvarurelaterad handel på 1,84 miljarder dollar var dock högre än väntade 1,68 miljarder.

Även intäkterna från investment banking om 1,47 miljarder dollar var högre än förväntade 1,42 miljarder dollar.