Balco: negativ tillväxt, förseningar påverkar även kvartal 4

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Balkongbolaget Balcos organiska tillväxt var negativ, -9,8 procent i det tredje kvartalet.

Kvartalets omsättning och dess organiska tillväxt har påverkats negativt av försenad uppstart av några större projekt. Dessa förväntas komma igång i slutet av detta år eller i början av 2020 då bygglov har erhållits, skriver bolaget i delårsrapporten.

"Dessa förseningar kommer att påverka den organiska tillväxten och omsättningen även i fjärde kvartalet men gör att nästa år ser positiv ut", heter det.

Bruttomarginalen i kvartalet uppgick till 23,1 procent (23,6). Bruttomarginalen i kvartalet har påverkats negativt av mixen med en större andel nybyggnation än föregående år. Nybyggnation har generellt lägre bruttomarginal än renovering.