AZELIO: TECKNAR AVSIKTSAVTAL MED STELLA FUTURA OM PROJEKT

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Solenergiföretaget Azelio har skrivit ett avsiktsavtal med det svenska företaget Stella Futura, som är verksamma inom hållbara energilösningar, om ett småskaligt kommersiellt projekt i Afrika söder om Sahara.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Projektet syftar till att demonstrera Azelios teknik i verklig kommersiell miljö för att därigenom bana väg för en bredare tillämpning av tekniken i regionen tillsammans med Stella Futura.

Det första projektet ska demonstrera Azelios lösning för att distribuera förnybar el dygnet runt till samhällen utanför elnätet genom att producera elektricitet vid behov från lagrad solenergi.

"Genom att demonstrera vår teknologi på plats bygger vi den kunskap och erfarenhet som krävs för att rulla ut vår lösning i större skala", säger Azelios vd Jonas Eklind.

Anläggningen är planerad att tas i drift under tredje kvartalet 2020. Två möjliga platser för projektet är under utvärdering - en i Ghana och en i Togo. Parterna kommer att förhandla fram slutgiltiga kommersiella villkor efter att ha valt projektplatser.

De båda parternas avsikt är att Stella Futura ska bli en av Azelios försäljnings-, installations- samt drift- och underhållspartner i Afrika söder om Sahara.

Stella Futura uppges ha flera projekt i pipeline mellan 2021 och 2023 där Azelios teknik kan användas.