AYIMA: VÄNTAS FORTSATT TYNGAS AV COVID-19 KOMMANDE KVARTAL

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Den First North-listade digitala marknadsföringsbyrån Ayima redovisar ett nettoresultat på -3,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (-5,4).

Nettoomsättningen minskade till 33,9 miljoner kronor (36,4).

Coronapandemin har haft en betydande men måttlig påverkan på Ayima under det första kvartalet och en avmattning inom förvärvsverksamheten sågs.

"Den mest betydande påverkan på Ayimas intäkter har varit förseningar som setts gällande påbörjan av nya projekt som skulle starta under det första kvartalet. Vi uppskattar att detta resulterade i över 8 miljoner kronor i förlorade/försenade intäkter under kvartalets gång", skriver vd Mike Jacobson i rapporten.

Ebitda-resultatet landade på 0,4 miljoner (0,6).

I en framåtblick ser Ayima ett tuffare kommande kvartal.

"Effekterna kommer bli än mer uttalade under det andra kvartalet men dessa hanteras med kostnadsbesparingar samt statliga stödprogram", skriver bolaget i rapporten.