AWARDIT: EBITA-RESULTATET STEG TILL 8,8 MLN KR 1 KV (5,7)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Lojalitetsbolaget Awardit, vars aktie handlas på First North, redovisar ett rörelseresultat (ebit) på 7,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2020 (4,2). Ebita-resultatet blev 8,8 miljoner (5,7).

Nettoomsättningen steg till 60,4 miljoner kronor (55,9).

"Under kvartalets sista två veckor blev covid-19 pandemins effekter tydliga. Segment som resor och bio har avstannat helt medan presentkort och B2B ökar. Trots rådande omvärldsläge ser vi fortsatt stor efterfrågan på våra tjänster och bolaget har därför inte korttidspermitterat några medarbetare", skriver bolaget i sin rapport.

I april minskade koncernens omsättning med cirka 15 procent.

"Men tack vare effektiviseringar och en förbättrad vinstmarginal ser vi goda möjligheter att upprätthålla resultatet under april månad jämfört med föregående år", skriver bolaget.