AVENSIA: RÖRELSEMARGINAL 14,7% 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Avensia, som levererar e-handelslösningar, redovisar ett rörelseresultat på 12,2 miljoner kronor (8,6) för det första kvartalet.

Resultat efter skatt blev 9,2 miljoner kronor (6,5) samtidigt som nettoomsättningen uppgick till 82,7 miljoner kronor (58,1). Rörelsemarginalen landade på 14,7 procent (14,8).

Kassaflödet uppgick till -4,3 miljoner kronor (5,5). Förändringen i kassaflödet beror huvudsakligen på ökade fordringar. Förfallna fordringar uppgick vid kvartalets slut till 32,4 miljoner kronor där samtliga fordringar bedöms vara kuranta, skriver Avensia.

Kassan uppgick vid kvartalets slut till 26,1 miljoner kronor och tillgänglig likviditet var 36,1 miljoner kronor.