AVANZA: KUNDNYTTA OCH ICA-MERITER AVGJORDE VD-VAL - ORDF

STOCKHOLM (Direkt) Avanzas nya vd Johan Prom har valts ut efter en hård gallring, där fokus på kundnytta, förmåga att snabbt ta till sig ny information och diverse prestationer under karriären på Ica blev utslagsgivande.

Det säger Sven Hagströmer i en kommentar till Nyhetsbyrån Direkt på fredagen, efter att ha meddelat vem som blir ny vd för nätbanken ett drygt halvår efter att föregångaren Martin Tivéus aviserade sin sorti.

"Rekryteringsprocessen har dragit ut på tiden. Det här får ju inte bli fel, men Johan Prom gick ut som en klar vinnare efter en slutomgång med fyra kandidater", säger han, och uppger att väldigt många sökt vd-jobbet.

"Han har genomfört ett antal saker på Ica som för oss var viktiga i processen, saker som visade att kundnyttan sattes i högsätet", utvecklar han, men säger sig vara förhindrad att ge närmare upplysningar om vad detta var.

Johan Proms bakgrund utanför bankvärlden är något han har gemensamt med sina två föregångare Martin Tivéus och Nicklas Storåkers, konstaterar Sven Hagströmer och menar att bankkompetens finns i Avanzas ledningsgrupp.

"Det vi sökte var en inspirerande ledare med kundnytta stämplat i pannan", säger han.

Johan Prom är sedan två år inköps- och marknadschef vid den före detta Icaägda livsmedelsgrossisten Menigo.

Vad är hans track record där: har han lyckats växa omsättning eller lönsamhet?

"Ja, definitivt, så pass bra att bolaget blev uppköpt under det senaste kvartalet."

Den 22 februari tillkännagav amerikanska Sysco, världens största aktör inom "foodservice", sin avsikt att köpa Brakes Group, ett Bainägt företag som sedan 2010 äger två tredjedelar av Menigo (resten ägs av Nordic Capital). Sven Hagströmer avfärdar dock att erfarenheten av bolagsförsäljning hade någon betydelse i vd-valet.

Var tror du att Avanza befinner sig om fem år?

"När vi ser tillbaka så lång tid ler vi lite överseende åt hur små vi var då, men jag kan inte svara på hur det kommer att se ut om fem år. Vi tar en dag i taget, och världen är ju för närvarande högst osäker. Kunderna är väldigt försiktiga, och minusräntorna gör det enormt svårnavigerat."

Avanza omsatte 683 miljoner kronor 2011 och 905 miljoner 2015, en genomsnittlig årlig intäktstillväxt på 7,3 procent, dämpat av starkt negativ tillväxt 2012. Avanzas tillväxtmål är dock inte intäkts-, utan kundstocks- och marknadsandelsbaserat: antalet kunder ska exempelvis växa med minst 10 procent av kundbasen vid årets början, enligt målet.

Under 2016 har antalet Avanzakunder hittills ökat med mer än helårsmålet, med 10,5 procent till 516.900 kunder vid halvårsskiftet.