Autoliv: utmanande start på andra kvartalet

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Autoliv har haft en utmanande start på det andra kvartalet 2020, då boalgets största marknader Amerika och Europa praktiskt taget stod still i april.

Amerika och Europa står normalt sett för två tredjedelar av Autolivs årsförsäljning.

"Uppstarten av industrin i dessa regioner är en positiv utveckling, men produktionsökningarna börjar på en väldigt låg nivå och kännetecknas av stora fluktuationer i kundefterfrågan. Detta skapar specifika utmaningar, eftersom vi behöver balansera åtgärder för att minimera kostnaderna med behovet av att säkra kapacitet för att möta de fluktuerande kundavropen", kommenterar vd Mikael Bratt.

De frekventa, stora och snabba förändringarna i kundens avrop gör att Autoliv inte kan driva verksamheten med optimal effektivitet, skriver vd:n.

"Dessa utmaningar stärker vad företaget kommunicerade i samband med kvartalsrapporten för det första kvartalet; att den låga förutsägbarheten och den långa perioden av näst intill stillestånd i stora delar av världen innebär att den operationella hävstången kan komma att vara högre än de cirka 30 procent som vi ser som standard hävstångsnivå", säger han.

Under de senaste veckorna har fordonsindustrin gått in i en omstartsfas på de flesta marknader, och Autolivs verksamhet utvecklas i takt med detta. Den senaste uppdatering från IHS från 14 maj 2020 indikerar knappt 50 procents minskning av fordonsproduktionen andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Kina ökade med 3 procent i april 2020 jämfört med april 2019.

Autolivs försäljning i Europa minskade med 89 procent i april 2020 jämfört med april 2019. Den senaste prognosen från IHS indikerar att fordonsproduktionen här kommer att falla med cirka 70 procent under andra kvartalet 2020 jämfört med samma kvartal 2019.

Autolivs försäljning i Amerika minskade med 96 procent i april 2020 jämfört med april 2019. De senaste industriprognoserna indikerar att fordonsproduktionen i andra kvartalet 2020 i Nordamerika kommer att falla med cirka 75 procent jämfört med andra kvartalet 2019, skriver Autoliv.