AUSTRALIEN: RBA LÄMNAR STYRRÄNTA OFÖRÄNDRAD PÅ 0,75%

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Australiens centralbank, RBA, lämnade på tisdagen sin styrränta oförändrad på 0,75 procent.

I Bloomberg News prognosenkät bland 29 bedömare väntade sig samtliga att räntan skulle lämnas oförändrad.

RBA-styrelsen konstaterar att riskerna fortsatt lutar åt nedsidan, även om vissa av riskerna har minskat senaste tiden.

"Handelskonflikten mellan USA och Kina samt teknikkonflikter fortsätter påverka internationella handelsflöden och investeringar samtidigt som företag minskar investeringsplaner på grund av osäkerhet", skriver RBA.

Samtidigt konstaterar styrelsen att arbetslösheten är låg i de flesta avancerade ekonomier samtidigt som löneökningarna har tilltagit, även om inflationen är låg.

RBA konstaterar vidare att det givet både globala och inhemska faktorer är rimligt att anta att en utdragen period med låga räntor kommer krävas i Australien för att nå full sysselsättning och inflationsmålet.

"Styrelsen är beredd att lätta penningpolitiken ytterligare vid behov för att upprätthålla uthållig tillväxt i ekonomin, full sysselsättning och att nå inflationsmålet över tid", skrev RBA.