AURIANT MINING: GULDPRODUKTION ÖKADE TILL 521 KG 1H

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Auriant Mining meddelar att den totala guldproduktionen under första halvåret 2020 uppgick till 521 kilo, jämfört med 255 kilo motsvarande period i fjol.

Malmbaserad guldproduktion vid Tardan ökade från 227 kilo under första halvåret 2019 till 521 kilo under första halvåret 2020.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Guldförsäljning under första halvåret 2020 uppgick till 537 kilo (238).

Volymen av malm som bearbetats genom den nybyggda CIL-anläggningen uppgick till 196 kiloton med en snitthalt om 2,87 gram per ton (guld i malmen totalt 561 kilo). CIL-anläggningen hade en återvinningsgrad (92.9%);

Volymen för den brutna malmen uppgick till 151 kiloton, 20 procent lägre än under samma period föregående år.

Snitthalten i malm som producerades under första halvåret 2020 var 2,46 gram/ton, en minskning med 5 procent.

Guldproduktion vid Solcocon förväntas starta i juli med en planerad produktionsvolym på 30-40 kilo under 2020.