ATTANA: RÖRELSERESULTAT SJÖNK TILL -3,6 MLN KR 4 KV (-1,6)

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Attana, med försäljning av biosensorer, redovisar en nettoomsättning för det fjärde kvartalet på 0,9 miljoner kronor (1,1). Rörelseresultatet blev -3,6 miljoner kronor (-1,6).

Angående helåret 2019 skriver vd Teodor Aastrup att det finansiella resultatet inte har levt upp till förväntningarna, även om nettoförsäljningen ökade med 75 procent.

"Men givet de ökade resurserna vi satsat på försäljning och den förbättrade pipelinen borde vi presterat bättre", skriver han, och identifierar tre huvudorsaker.

Dels pekar Teodor Aastrup på en tidigare kommunicerad instrumentaffär som inte har genomförts på grund av personalförändringar hos kunden.

Han pekar även på ett uppdragsforskningsprojekt under det fjärde kvartalet om mellan 1 och 2 miljoner kronor, en affär som emellertid ligger på is då kunden är under uppköp. Vd:n tillägger dock att bolaget kommer kunna få ett mindre uppdrag om 0,5 miljoner kronor under det andra kvartalet.

Teodor Aastrup listar även coronaviruset som en tredje orsak och konstaterar att bolaget har "två stora order på gång" i Asien.

"Vi hade förhoppningar om att få dessa två orders innan jul, men de sista testerna blev inte slutförda. Då dessa skulle slutföras i början av 2020 har coronaepidemin tyvärr ytterligare försenat detta och vi kommer inte heller få in dessa under Q1 2020. Effekten av coronaviruset innebär en ökad osäkerhet kring affärerna. Vi kommer att prioritera dessa orders så fort det blir möjligt igen", heter det.