Atlas Copco: rapportsiffror klart över snittestimat

stockholm (Nyhetsbyrån Direkt) Verkstadsbolaget Atlas Copco redovisar ett justerat rörelseresultat om 5.880 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019.

Ett genomsnitt av 18 analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, var 5.516 miljoner kronor.

Försäljningen uppgick till 26.676 miljoner kronor. Här låg analytikersnittet på 25.202 miljoner kronor.

Orderingången var 27.102 miljoner kronor, jämfört med snittestimatet på 25.148 miljoner kronor.

Atlas Copco spår att kundefterfrågan på kort sikt kommer att vara något lägre än i det tredje kvartalet.

Prognosen inför det nyss gångna kvartalet var också att kundefterfrågan "kommer att vara något lägre".

Orderingången ökade organiskt med 6 procent i tredje kvartalet 2019, vilket kan jämföras med ett analytikerprognossnitt på +0,9 procent enligt Infront Data.

I andra kvartalet steg orderingången organiskt med 2 procent.

Beställningarna från halvledarindustrin ökade under Atlas Copcos tredje kvartal, framgår av Mats Rahmströms vd-ord i delårsrapporten.

Minskade efterfrågan från just halvledarindustrin har plågat Atlas Copco under ett antal kvartal.

"Ordervolymerna för stora kompressorer ökade med hjälp av introduktioner av nya produkter och ökad marknadspenetration. Ordervolymerna för vakuumutrustning till halvledarindustrin och industrin för platta bildskärmar ökade signifikant, främst drivet av kundernas investeringar i nya produktionsteknologier", skriver Atlas Copco-chefen i samband med rapporten.

Det finns segment som är svagare. Orderingången från fordonsindustrin fortsatte att minska och även efterfrågan från övrig tillverkande industri minskade, skriver bolaget.

"Vi har sett en lägre aktivitet i vissa delar av marknaden", säger Mats Rahmström i ett pressmeddelande.

Atlas Copcos serviceverksamhet fortsatte att växa inom samtliga affärsområden, uppger han vidare