Astra Zeneca: vinsten under förväntan fjärde kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Läkemedelsbolaget Astra Zeneca redovisar ett resultat per aktie för kärnverksamheten ("core") på 0:89 dollar i det fjärde kvartalet 2019.

Analytikers förväntningar låg i genomsnitt på 0:97 dollar per aktie, enligt Infronts konsensus.

Astra Zenecas intäkter under det fjärde kvartalet landade på 6.664 miljoner dollar. Analytikers snittestimat var en försäljning på 6.838 miljoner dollar.

Astra Zenecas lungcancerläkemedel Tagrisso sålde för 884 miljoner dollar under det fjärde kvartalet. Här låg förväntningarna på 909 miljoner dollar enligt Infronts sammanställning.

Lungcancerläkemedlet Imfinzi sålde för 424 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på 435 miljoner dollar.

Blodproppshämmaren Brilinta redovisade en försäljning på 428 miljoner dollar jämfört med ett väntat värde på 449 miljoner dollar.

Diabetesläkemedlet Farxiga omsatte 419 miljoner dollar. Analytikernas konsensus låg samtidigt på 441 miljoner dollar.

Symbicort, en kombinationsbehandling mot astma, sålde för 712 miljoner dollar. Här låg förväntningarna på 597 miljoner dollar.

Magsårsläkemedlet Nexium hade en försäljning på 353 miljoner dollar jämfört med ett väntat värde på 331 miljoner dollar.

Astra Zeneca lämnade i bokslutet för 2019 en prognos för resultatet för kärnverksamheten som väntas stiga med ett medelhögt till högt procenttal inom intervallet 13 till 19 ("teens").

Om man utgår från att ett lågt intervall skulle ligga mellan 13-15 procent, ett medelhögt intervall mellan 15-17 och ett högt intervall mellan 17-19 procent skulle Astra Zenecas prognos för 2020 sträcka sig från 4:03-4:17 dollar per aktie. Den uträkningen baserar sig på utfallet om 3:50 dollar per aktie för kärnverksamheten för helåret 2019.

Enligt Infronts konsensus för 2020 förväntade sig analytiker inför rapporten ett resultat per aktie för kärnverksamheten om 4:26 dollar. Det innebär att Astra Zenecas övre del i intervallet skulle ligga omkring 2 procent under konsensus.