ASTRA ZENECA: ENHERTU FÅR SÄRLÄKEMEDELSSTATUS I USA

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Astra Zeneca och dess partner Daiichi Sankyo meddelar att Enhertu har fått så kallad Orphan Drug-status i USAS för behandling av patienter med magcancer. Orphan Status är en särläkemedelsklass som ges till preparat för behandling av sällsynta sjukdomar.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Som rapporterats tidigare har Enhertu nyligen fått genombrottsstatus för två behandlingsområden, metastatisk magcancer och icke småcellig lungcancer.