Assa Abloy: marknadsförhållanden mer utmanande och osäkra

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Enligt låsbolaget Assa Abloy minskade den underliggande tillväxten generellt något under det tredje kvartalet, framgår det av delårsrapporten.

"Eftersom byggindex fortsätter att minska i några av våra viktigare marknader och geopolitiska utmaningar kvarstår, har marknadsförhållandena blivit mer utmanande och osäkra", skriver vd Nico Delvaux.

Den organiska försäljningstillväxten steg under kvartalet för fyra av Assa Abloys fem divisioner. I Asia Pacific minskade den med 1 procent.

"Den negativa organiska tillväxten i Asia Pacific under kvartalet drevs främst av en svag sydkoreansk marknad och negativ tillväxt i Kina. Vi fortsätter att implementera vår nya kinesiska affärsplan med marginalerna stabiliserade samtidigt som vi ser de första mindre resultaten från de inledda åtgärderna", skriver vd:n.

I rapporten för det andra kvartalet uppgav bolaget att försäljningen i Kina var "stabil".

Aktiviteterna inom Assa Abloys strukturprogram fortsätter enligt bolaget att utvecklas väl med under kvartalets genererade besparingar på cirka 200 miljoner kronor. På grund av ett snabbt genomförande av det senaste programmet kommer besparingsnivån att reduceras från nästa kvartal och för 2020 förväntar sig låsbolaget besparingar på cirka 300 miljoner.

Assa Abloy upprepar att ytterligare strukturkostnader för det sjunde strukturprogrammet som lanserades under 2018 beräknas rapporteras för det fjärde kvartalet 2019.

För det tredje kvartalet 2019 redovisar Assa Abloy ett rörelseresultat på 3.894 miljoner kronor.

Enligt Infront Datas sammanställning av 15 analytikers prognoser låg snittestimatet på ett rörelseresultat på 3.824 miljoner kronor.

Rörelsemarginalen blev 16,2 procent, jämfört med förväntade 16,2 procent.

Omsättningen i kvartalet uppgick till 24.034 miljoner kronor. Analytikerna hade här räknat med 23.545 miljoner.