Arjo: lägre marginal och resultat än förväntat i kvartalet

STOCKHOLM (Direkt) Medicinteknikbolaget Arjo redovisar ett justerat ebitda-resultat på 381 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2019, framgår det av delårsrapporten.

Marginalen uppgick till 17,8 procent.

Analytikernas förväntningar låg på ett underliggande ebitda-resultat på 422 miljoner kronor med en marginal på 19,8 procent, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 2.141 miljoner kronor, mot väntade 2.137 miljoner.

Arjo spår även fortsättningsvis att den organiska omsättningstillväxten för 2019 kommer att landa i den övre delen av intervallet 2-4 procent.

"Rörelsekostnaderna bedöms fortsatt minska något som andel av försäljningen under 2019", upprepar Arjo.

Under årets nio första månader uppgick den organiska tillväxten till 4,4 procent.