ARISE: SVAGARE VINDAR I DECEMBER, ELPRODUKTION UNDER BUDGET

STOCKHOLM (Direkt) Arise meddelar att svagare vindar än normalt under december månad resulterade i en elproduktion om 49,1 gigawattimmar (GwH), jämfört med månadens budget om 63,2 GWh.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Månadens produktion fördelade sig på 27,4 GWh egen produktion och 21,7 GWh samägd produktion, jämfört med månadens budget om 35,0 GWh respektive 28,2 GWh.

Totalt producerade bolaget 547 GWh under 2018, vilket är cirka 13 procent under budget. Produktionen fördelade sig på 295 GWh egen samt 252 GWh samägd produktion.