ANOTO: UTSER TRATA TILL HUVUDDISTRIBUTÖR I INDIEN FÖR 3 ÅR

STOCKHOLM (Direkt) Anoto har utsett Trata E Systems till huvuddistributör i Indien för tre år. Det förväntade transaktionsvärdet baserat på förväntad försäljning i Indien närmar sig 100 miljoner dollar, motsvarande knappt 0,9 miljarder kronor över tre år.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Om Trata har beställt minst en miljon pennor under den inledande avtalsperioden har Trata rätt till en förlängning av avtalet med ytterligare tre år.

Anoto uppger sig ha sett ett stort intresse för sina digitala pennor i Asien. Pen Generations, ett helägt dotterbolag till Anoto, har redan mottagit order om över 120.000 pennor som ska levereras under första halvåret 2017. Dessa order kommer främst från Kina, Korea och Japan.