ANNEXIN: FORTSATT OPTIMISM KRING KLINISKA STUDIER 2019

STOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Annexin är fortsatt optimistiskt kring att gå vidare till studier i människa under 2019 med läkemedelskandidaten ANXV, trots motgången i slutet av 2018.

Det skriver bolaget i bokslutskommunikén.

Där framgår det också att kassan vid utgången av 2018 uppgick till cirka 30 miljoner kronor vilket bedöms räcka åtminstone 12 månader, utan tillskott från de teckningsoptioner som löper ut i mars 2019.

Det var i slutet av december som Annexin meddelade att det fått en rapport som visar på en toxikologisk effekt som tidigare inte var noterad för ANXV och som gör att ytterligare prekliniska studier krävs.

Under fjärde kvartalet 2018 enskilt uppgick rörelseresultatet till -7,3 miljoner kronor (-9,5).

Periodens resultat uppgick också till -7,3 miljoner kronor avrundat (-9,6). Det förbättrade resultatet är främst hänförligt till minskade kostnader för forskning och utveckling, skriver bolaget.