ANNEXIN: EJ KÄND TOXIKOLOGISK EFFEKT FÖRSENAR KLINISK STUDIE

STOCKHOLM (Direkt) Annexin har mottagit en rapport som visar på en toxikologisk effekt som tidigare inte var noterad för läkemedelskandidaten ANXV. Bolaget behöver nu göra ytterligare preklinska studier innan kliniska studier kan starta.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget har tidigare under hösten rapporterat om studier som visat att ANXV med marginal är väl tolererat i terapeutiskt relevanta doseringar.

Originalrapporten för gnagare beskrev vissa toxikologiska effekter vid höga doser som bolaget ville undersöka ytterligare. Därför initierades i december en särskild utvärdering av dessa fynd av en oberoende expert. Vid

denna utvärdering identifierades en tidigare icke-noterad toxikologisk effekt i en subgrupp av gnagare redan vid låga doser samtidigt som tidigare noterade toxikologiska effekter vid högre doser bedömdes som mer allvarliga.