ANDERSSON: SVERIGE SLIPPER BETALA TILL EUROBUDGETEN

LUXEMBURG (Nyhetsbyrån Direkt) Sverige och Danmark har nu fått vattentäta garantier för att slippa betala för eurobudgeten.

Det sade finansminister Magdalena Andersson till journalister på torsdagen efter eurogruppens överenskommelse om eurobudgeten natten till torsdagen.

Hon framträdde tillsammans med Danmarks finansminister Nicolai Wammen, som instämde.

"Det var tuffa förhandlingar. Vi samarbetade väldigt nära med Danmark", sade Magdalena Andersson.

"Av alla förhandlingar jag har haft i EU de senaste fem åren är det här en av de riktigt stora framgångarna", fortsatte hon.

Trots att EU-länderna vid eurogruppens möte i juni enades om att icke euroländer som Sverige och Danmark inte skulle behöva bidra med finansieringen av eurobudgeten fanns det EU-länder som under onsdagskvällens förhandlingar verkade vilja glömma löftet, sade Magdalena Andersson.

Andra länder ville skjuta upp denna försäkran till de avslutande förhandlingarna om hela EU:s långtidsbudget 2021-2027. Då hade Sveriges och Danmarks krav att slippa betala till eurobudgeten blivit en bricka i dessa förhandlingar, sade finansministern.

"Den tanken brottades ner under förhandlingarna. Nu har vi ett väldigt klart förtydligande", sade hon.

Magdalena Andersson kunde på rak arm inte säga hur mycket pengar Sverige kommer att spara. Men minst lika viktigt är principen att icke euroländer inte ska betala till arrangemang som bara är avsedda för euroländer.

Det är viktigt att etablera principen eftersom många euroländer vill utöka eurobudgeten i framtiden eller skapa andra euroinstrument.

"Annars skulle vi hamna i hopplösa förhandlingar framöver", sade hon.

Sverige och Danmark väntas ta ställning till det ekonomiska arrangemanget genom beslut i riksdagen och folketinget.

Däremot måste Sverige och Danmark betala till ett nytt instrument för att hjälpa icke euroländer att kvalificera för euron. Skillnaden är att detta stöd ska ligga inom EU-budgeten, sade Magdalena Andersson.

Utformningen av detta stöd är inte klar.

Beträffande förhandlingarna om EU:s långtidsbudget passade Magdalena Andersson och Nicolai Wammen på att tillsammans upprepa sin gemensamma ståndpunkt, att EU-budgeten måste hålla sig till 1,0 procent av EU:s BNI. EU-kommissionen har föreslagit en kraftig ökning av EU-ländernas bidrag till budgeten för att kompensera för när nettobetalaren Storbritannien lämnar EU.

"Som alla andra får EU rätta munnen efter matsäcken", sade Magdalena Andersson.

Sverige, Danmark, Österrike och Nederländerna har bildat en gemensam front för att hålla EU-budgeten till 1 procent av BNI. Även Tyskland har gett sitt stöd åt detta.