ANDERSSON: SVENSK EKONOMI GÅR IN I AVMATTNINGSLÄGE

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det är tydligt att svensk ekonomi nu går in i ett avmattningsläge, där ekonomin växlar ned från höga till mer normala tillväxtnivåer.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff på Harpsund på torsdagen.

"Vi har haft kraftig medvind de senaste åren, men kan nu se att vinden mojnar och de orosmoln vi sett har tornat upp sig lite mer under sommaren", sade hon.

Finansministern sade att arbetsmarknaden går fortsatt starkt.

"Vi har ordning och reda i statsfinanserna och ligger väldigt lågt jämfört med andra EU-länder när det gäller statsskulden", sade hon.

Andersson sade att riskerna mot de ekonomiska utsikterna har ökat under sommaren, bland annat när det gäller handelskonflikten mellan USA och Kina och en avtalslös brexit, det vill säga att Storbritannien lämnar EU utan ett avtal. Den nye premiärministern har skruvat upp sin retorik, men Sverige har förberett sig för olika alternativ, enligt finansministern.

Andra risker som hon tog upp var "stökigt politiskt läge" i flera europeiska länder samt ökade spänningar i Hormuzsundet.

Hon noterade att USA har hotat mer fler tullar och att det kommer att vara bekymmersamt om dessa hot blir verklighet, och lyfte också fram att det finns hot om ytterligare tullar på europeiska varor från amerikansk sida.

"En annan risk är att vi får en snabbare inbromsning i världsekonomin än vi räknat med", vilket skulle påverka svensk ekonomi, och då är det bekymmersamt att vi redan i utgångsläget har väldigt låga räntor och svaga statsfinanser i många länder.

Här hemma hushållens höga skuldsättning fortsatt den dominerande risken, enligt finansministern, som sade att det "verkar som att priserna stabiliserats".