ANDERSSON: SÄNKER BNP-PROGNOS, +1,4% 2019 OCH 2020

STOCKHOLM (Direkt) Regeringen räknar med att Sveriges BNP ökar med 1,4 procent i år och 1,4 procent nästa år.

Det sade finansminister Magdalena Andersson vid en pressträff i Harpsund på torsdagen då hon presenterade regeringens ekonomiska prognoser.

I vårbudgeten, den 10 april, räknade regeringen med en BNP-tillväxt på 1,6 procent i år och 1,6 procent nästa år. KI spådde i sin prognosuppdatering i augusti en tillväxt på 1,5 procent i år och 1,3 procent nästa år.

Den offentliga sektorns finansiella sparande väntas uppgå till 0,4 procent i år och 0,3 procent nästa år (+0,6 respektive +0,7 procent i våras).

Den öppna arbetslösheten väntas uppgå till 6,3 procent i år och 6,4 procent nästa år (6,3 respektive 6,4 procent).