ANDERSSON: BEREDD STIMULERA OM EKONOMIN SNABBT FÖRSÄMRAS

LUXEMBURG (Nyhetsbyrån Direkt) Finansdepartementet har beredskap att snabbt vidta åtgärder om konjunkturen försämras genom en hård brexit eller fortsatt handelskrig.

Det sade finansminister Magdalena Andersson till journalister på väg in till eurogruppens möte på onsdagen.

Hon kommenterade Konjunkturinstitutets uppmaning till regeringen tidigare på onsdagen att just ha beredskap för snabb finanspolitisk stimulans.

"Om utvecklingen blir betydligt sämre än vår prognos i samband med budgeten så finns naturligtvis beredskap att vidta åtgärder", sade hon.

Finansministern påpekade att varken KI eller någon annan prognosmakare spår en lågkonjunktur. Men alla är ense om att en oordnad brexit och fortsatt handelskrig mellan USA och Kina utgör stora risker som kan leda till sämre konjunktur.

Magdalena Andersson håller med KI om att ökade offentliga utgifter och stöd till kommuner och landsting är snabba vägar att stimulera ekonomin.

"Det är det som ger mest pang för pengarna om vi behöver stötta ekonomin", sade hon.

KI varnade för långdragna förhandlingar mellan politiska partier för att sjösätta åtgärder.

"Ytterligare satsningar är budgetfrågor som vi ska diskutera med C och L. Men behöver man lösa saker fort kan man lösa saker fort", sade Magdalena Andersson.

Storbritannien avser lämna EU den 31 oktober.