AMBIA TRADING: EMISSION FULLTECKNAD, 27% STÖD TECKNINGSRÄTTER

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Spotlightlistade Ambia Tradings företrädesemission tecknades till cirka 27 procent med stöd av teckningsrätter och till cirka 57 procent utan stöd av teckningsrätter. Därutöver tecknades cirka 16 procent av av garanter enligt ingångna emissionsgarantiavtal och emissionen blev därmed fulltecknad.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolaget tillförs totalt 16,8 miljoner kronor före emissions- och garantikostnader om cirka 750.000 kronor.

Kursen i emissionen var 7:80 kronor.