Ambea: köper Aleris skandinaviska omsorg för 2,6 mdr kr

STOCKHOLM (Direkt) Omsorgsbolaget Ambea förvärvar Investorägda Aleris omsorgsverksamheter i Norge, Sverige och Danmark för en köpeskilling om 2,6 miljarder kronor på skuldfri basis.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Genom förvärvet blir Ambea Nordens största omsorgsbolag med verksamhet i Sverige, Norge och Danmark", skriver Ambea som i dag är den näst största aktören på privatmarknaden för omsorg i Sverige och sjunde största i Norge.

Transaktionen är föremål för godkännande av berörda konkurrensmyndigheter och beräknas slutföras under det första kvartalet 2019, dock senast under det andra kvartalet 2019.

"Förvärvet ökar vår förmåga till organisk tillväxt i egen regi. Vi får en bredare tillväxtplattform med ledande position i tre länder och en stärkt pipeline med nya bäddar", säger Ambeas vd Fredrik Gren i en kommentar.

Ambea avser att finansiera affären med befintliga krediter och ny bankfinansiering. Men "för att återbetala del av finansieringen och sänka Ambeas skuldsättning i linje med bolagets långsiktiga finansiella mål", avser bolaget göra en nyemission om cirka 1,2 miljarder kronor.

Ambeas större aktieägare, KKR och Triton, och som sammanlagt representerar cirka 50,1 procent av aktierna stödjer emissionsförslaget och avser att teckna sina så kallade pro rata-andelar. Företrädesemissionen förväntas beslutas och genomföras under det första halvåret 2019.

Den nya koncernens omsättning uppgick under tolvmånadersperioden fram till den 30 juni till 10,6 miljarder kronor, där Ambea omsatte 5,9 miljarder kronor och Aleris Omsorg cirka 4,7 miljarder.

Det justerad ebita-resultat skulle ha legat på 644 miljoner kronor under samma tidsperioden, varav 498 miljoner kronor skulle ha kommit från Ambea-delen.

Verksamheterna har cirka 13.100 medarbetare tillsammans och 7.690 bäddar och omsorgsplatser i egen regi.