AMBEA: FÖRETRÄDESEMISSION TILLFÖR 1.215 MLN KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Ambeas företrädesemission kommer tillföra bolaget 1.215 miljoner kronor före emissionskostnader.

Det framgår av ett pressmeddelande.

99,9 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Återstående aktier har tilldelats utan stöd av teckningsrätter.

Emissionen aviserades för första gången i samband med bolagets förvärv av Aleris skandinaviska omsorgsverksamheter hösten 2018.