AMASTEN: STIG SVEDBERG UTÖKAT TILL 12% EFTER AFFÄR

STOCKHOLM (Direkt) Stig Svedberg, som i media i bland kallas Sundsvalls fastighetskung, har privat och via sitt bolag Tvättbjörnen utökat innehavet i fastighetsbolaget Amasten till omkring 12 procent av kapital och röster i bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den senaste utökningen har skett genom köp av Warivis 5 miljoner aktier, 3 procent av kapitalet, till kurs om 4:50 kronor per aktie.

"Vi ser en styrka och goda framtidsutsikter i Amasten, där vi kommer att utöka vårt ägande ytterligare", säger Stig Svedberg i en kommentar.

Stig Svedberg kom in i Amasten via en affär som aviserades i somras och som slutfördes i dagarna, i vilken Amasten köpte 21 bostadshyreshus av Tvättbjörnen Holding. Betalningen omfattade 15,5 miljoner aktier Amasten, nästan 9 procent av antalet aktier.