AMASTEN: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 14 MLN KR 3 KV (2)

STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Amastens hyresintäkter uppgick till 66 miljoner kronor i det tredje kvartalet (71).

Driftöverskottet blev 38 miljoner kronor (37) och förvaltningsresultatet uppgick till 14 miljoner (2).

"Nu börjar arbetet i fastighetsförvaltningen ge resultat. Förvaltningsresultatet för det tredje kvartalet om 14 miljoner kronor var bättre än resultat om 11 miljoner kronor för de två första kvartalen tillsammans", skriver Jan-Erik Höjvall i vd-ordet.

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 16 miljoner i kvartalet (11) och efter skatt blev resultatet 25 miljoner kronor (6), vilket motsvarar 0:12 kronor per stamaktie (0:02).

Det långsiktiga substansvärdet (epra nav) uppgick till 5:83 kronor per stamaktie vid utgången av september.