ALM EQUITY: FÖRVÄRVAR AV OCH SÄLJER TILL KOPPARNÄSET

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Bostadsutvecklaren Alm Equity har i augusti förvärvat andelar i fyra utvecklingsprojekt från Kopparnäset för 350 miljoner kronor. Detta mot en revers som kunde betalas med utgivande av preferensaktier eller med andra medel.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Enligt ett nytt avtal ska Kopparnäset nu förvärva 204 bostäder i projektet Lignum för 125 miljoner kronor, Kopparnäset övertar även Alms fordran på det gemensamma projektet Slottsholmen on Water om 20 miljoner kronor samt genom en kvittningsemission av 1,29 miljoner preferensaktier.

Därutöver har omkring 90 miljoner kronor redan återbetalats med Alms befintliga kassa.

Projekt Lignum är en byggrätt med färdigt bygglov för utveckling av 204 förvaltningsbostäder samt garage och lokaler vid Telefonplan söder om Stockholms tullar.

"Kopparnäset har nu förbundit sig att investera 125 miljoner kronor för att förvärva projektet vid färdigställande för ett underliggande fastighetsvärde om 500 miljoner kronor (25 procent eget kapital)", skriver Alm Equity.

Förvaltningen av projektet kommer ske via Alms dotterbolag Svenska Nyttobostäder som också succesivt kan få en ägarandel i projektet på upp till 50 procent, framgår vidare.

"Kopparnäset och Alm Equity har en lång historik av nytänkande affärssamarbeten. Det är därför extra roligt att Kopparnäset vill investera med oss i förvaltning i ett av våra största utvecklingsområden, Telefonplan. Det finns redan i dag en väldigt stor efterfrågan för alla typer av bostäder i området och via vårt förvaltningsbolag SNB finns möjligheter att skapa stora mervärden för båda parter", säger Alm Equitys vd Joakim Alm i en kommentar.