ALLIGATOR: PRESENTERAR DATA I PREKLINIK PÅ IMMUNOTERAPIKONGRESS

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Alligator Bioscience kommer att presentera prekliniska data kring läkemedelskandidaten Alg.Apv-527 vid den vetenskapliga konferensen Society for Immunotherapy of Cancer's årliga kongress i Maryland, USA mellan den 6-10 november 2019.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Preliminära experimentella data visar att läkemedelskandidaten har "en kraftfull anti-tumöraktivitet och skapar ett immunologiskt minne".

Prekliniska data visar att Alg.Apv-527 tolereras väl vid upprepad dosering.