ALIMAK: RÖRELSERESULTAT 121 MLN KR 2 KV, ORG INTÄKTER -8%

STOCKHOLM (Direkt) Bygghissbolaget Alimak redovisar ett rörelseresultatet ebit blev 121 miljoner kronor för det andra kvartalet 2018 (156).

Det justerade ebita-resultatet landade på 149 miljoner kronor (173)

Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (79).

Nettoomsättningen uppgick till 1.112 miljoner kronor, motsvarande en organisk minskning om 8 procent.

Orderingången landade på 1.182 miljoner kronor, en organisk minskning med 2 procent.

Väntat enligt SME Direkts prognossammanställning med två bidragsgivare var ett rörelseresultat om 127 miljoner och ett justerat ebita-resultat på 157 miljoner kronor. Ett resultat efter skatt om 85,2 miljoner väntades enligt sammanställningen och intäkter om 1.169 miljoner kronor.