ALIMAK: NYTT FINANSIERINGSAVTAL PÅ 2,5 MDR KR (OMS)

(Omsändning: Skickades första gången på måndagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Alimak har tecknat en så kallad revolverande kreditfacilitet på 2,5 miljarder kronor avseende flera valutor med Handelsbanken.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Faciliteten har en löptid om fem år och omfattar även två möjligheter till förlängning på ett år vardera. Avtalet ersätter den nuvarande kreditfaciliteten om 2 miljarder kronor som först tecknades 2015 och som sedan ändrades under 2016.

För Alimak innebär refinansieringen en utökning av befintlig kreditfacilitet med 500 miljoner kronor, både avseende lägre prissättning och längre löptid.