Alimak: minskat rörelseresultat och organiska intäkter

STOCKHOLM (Direkt) Bygghissbolaget Alimak rörelseresultat sjönk till 121 miljoner kronor i andra kvartalet, ned från 156 miljoner motsvarande period i fjol. Nettoomsättningen minskade organiskt med 8 procent.

Det justerade ebita-resultatet landade på 149 miljoner kronor (173)

Resultatet efter skatt blev 79 miljoner kronor (79).

Nettoomsättningen uppgick till 1.112 miljoner kronor.

Orderingången landade på 1.182 miljoner kronor, en organisk minskning med 2 procent.

Väntat enligt SME Direkts prognossammanställning med två bidragsgivare var ett rörelseresultat om 127 miljoner och ett justerat ebita-resultat på 157 miljoner kronor. Ett resultat efter skatt om 85,2 miljoner väntades enligt sammanställningen och intäkter om 1.169 miljoner kronor.

Alimaks kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till nästan -14 miljoner kronor (+44).

"Inom Industrial Equipment binder tillväxt inom Wind och problem med projekt i BMU-verksamheten upp kapital i både kundfordringar och lager. Vi åtgärdar detta och ökar vårt fokus på hanteringen av rörelsekapitalet", skriver bolaget vd Tormod Gunleiksrud i rapporten för det andra kvartalet.

Även i det första kvartalet var kassaflödet negativt och första halvåret summeras därmed till -21 miljoner kronor på denna punkt (87,5).

Bolagets vd kallar det andra kvartalet "stabilt med två undantag". Kassaflödet är det ena undantaget och marginalen inom affärsområde Industrial Equipment det andra. Den justerade ebita-marginalen där sjönk från 5,1 till 2,7 procent.

"Industrial Equipment står fortfarande inför utmaningar. Vi har under kvartalet fortsatt att ta ut kostnader inom SG&A över hela affärsområdet vilket gradvis kommer att ge effekt under resten av året. De projektförseningar och tekniska problem i BMU-projekt som identifierades under årets första kvartal åtgärdas nu", skriver Alimaks vd om affärsområdet.

"På grund av projektens ledtider kommer detta ha en effekt på affärsområdets resultat även under de kommande två kvartalen. Volymerna inom Oil & Gas och General Industry var fortsatt låga till följd av relativt låg orderingång under föregående kvartal", skriver han vidare.

Sammantaget bedömer Alimaks vd att det finns det en god efterfrågan i marknaden samtidigt som bolaget "står inför ett antal utmaningar på industrisidan". Bolaget säger sig dock vara på "god väg" mot sina uppsatta mål.

Alimak handlas strax före klockan 10 på tisdagen kring 124:50 kronor, ned med drygt 13 procent sedan måndagens stängning.

Alimaks styrelseordförande Jan Svensson har på tisdagen köpt 3.000 aktier i bolaget, framgår av Finansinspektionens insynslista. Köpet gjordes till kursen 123:40 kronor och var således värt total cirka 370.000 kronor.

Jan Svensson är vd för investmentbolaget Latour som är största ägare i Alimak med en ägarandel på drygt 28 procent. Han ägde 6.000 aktier personligen i slutet av 2017, enligt Alimaks hemsida.