ALIMAK: AFFÄRSOMRÅDESCHEF HAR SÅLT 12.000 AKTIER

STOCKHOLM (Direkt) Michael Pagendam, chef för hissbolaget Alimaks affärsområde After Sales, har sålt 12.000 aktier i bolaget för 111 kronor styck den 21 december. Det ger en likvid på drygt 1,3 miljoner kronor.

Det framgår nu av Finansinspektionens insynsregister.

Efter ovanstående försäljning uppgår Michael Pagendams aktieinnehav i Alimak till 199.875, enligt Holdings insynsregister.

Michael Pagendam har varit Alimaks affärsområdeschef för After Sales sedan 2005.