ALELION: NETTOOMSÄTTNING OCH ORDER SJÖNK BETYDLIGT 1 KV

STOCKHOLM (Direkt) Alelion, som är verksamt inom batteribranschen och som är listat på First North, hade betydligt lägre nettoomsättning och orderingång under det första kvartalet.

Det framgår av delårsrapporten.

Under första kvartalet minskade nettoomsättningen till 6,1 miljoner kronor (40,1) och orderingången föll till 2,5 miljoner kronor (50,1).

Alelion befinner sig sedan förra året i en omställningsfas med strategin att öka satsningarna inom mer avancerade högspänningssystem för specialfordon samt öka närvaron inom eftermarknaden för truckbatterier.

"Att bryta sig in i nya segment är under normala omständigheter en utdragen process som kräver tålamod och långsiktighet. Den stora osäkerhet som följer i spåren av virusets utbredning har hos våra kunder lett till en mer avvaktande hållning och betydligt mer utdragna beslutsprocesser. Osäkerheten om hur pandemin kommer att påverka marknad och kunder framåt, och därmed Alelion, förblir fortsatt mycket stor", skriver vd Åsa Nordström i rapporten.

Rörelseresultatet uppgick till -17,3 miljoner kronor (-18,6) och nettoresultatet blev -18,1 miljoner kronor (-24,1).

Styrelsens bedömning är fortfarande att bolagets kassa kommer att vara förbrukad inom fyra månader om inte nytt kapital tillförs. Detta skrev bolaget om i den förra rapporten i februari. Genom ägargarantier har Alelion under mars 2020 förlängt ett lån på 30 miljoner kronor fram till 31 mars 2021 samt erhållit en rörelsekredit på 15 miljoner.

"Arbetet fortgår för att finna en hållbar långsiktig finansieringslösning i takt med att övriga åtgärder inom bolaget ger resultat", skriver bolaget i sin delårsrapport.

I ett separat pressmeddelande meddelar Alelion att det fått en order på fem litiumjon batterisystem från Hiab, för leverans under det tredje kvartalet 2020.

"Ordern är av mindre ekonomiskt värde men är den första ordern inom ramavtalet. Systemen är av högspänningsmodell och skall användas av Hiab för elektrifiering av företagets hydrauliksystem för kranapplikationer", skriver Alelion.