AKELIUS: LÖSER IN SAMTLIGA PREFERENSAKTIER PÅ 347:50 KR

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget Akelius har beslutat om en obligatorisk inlösen av samtliga preferensaktier, som är knappt 19 miljoner till antalet för 347:50 kronor per aktie. 2:50 kronor avser en upplupen utdelning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalt uppgår inlösenbeloppet till 6,5 miljarder kronor.

Bolaget förslår den 13 december som sista dag för handel med preferensaktierna.