AHLSELL: VÄNTAR SIG LÄGRE TILLVÄXT ÄN SENASTE ÅREN - SAMMANF

STOCKHOLM (Direkt) Industridistributören Ahlsell väntar sig inför 2019 något lägre tillväxt än under de senaste åren. Det framgår av bokslutsrapporten som presenterades på torsdagen.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Lägre vinst. Ahlsells justerade ebita-resultat uppgick till 705 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018, en liten nedgång från 709 miljoner motsvarande månader året innan.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg på 733 miljoner kronor.

Den justerade ebita-marginalen minskade till 8,2 procent (9,3), även det lägre än väntade 8,8 procent.

Ökad försäljning. Nettoomsättningen landade på 8.616 miljoner kronor (7.606), jämfört med analytikersnittet på 8.297 miljoner. Försäljningstillväxten var 13 procent, mot ett prognossnitt på drygt 9 procent. Den organiska tillväxten blev 8 procent (11). Resultatet före skatt hamnmade på 523 miljoner kronor (575), mot snittet på 548 miljoner.

Höjd utdelning som väntat. Ahlsells utdelning föreslås bli höjd till 1:84 kronor per aktie, vilket kan jämföras med ett snittestimat på samma belopp, just 1:84 kronor. Året innan delade bolaget ut 1:65 kronor per aktie.

Väntar sig lägre tillväxt än under senaste åren. Ahlsell förväntar sig inför 2019 sammantaget en god efterfrågan och fortsatt tillväxt, men på en något lägre nivå än under de senaste åren.

"Vår breda exponering mot flera marknadssegment med olika konjunkturmönster gör att vi står starka inför det nya året. Inom industri och infrastruktur tror jag på en fortsatt positiv utveckling. Även den för närvarande goda utvecklingen inom bygg förväntas fortsätta, med en starkare tillväxt inom renovering och nybyggnation av lokaler jämfört med nybyggnation av bostäder, som förväntas dämpas", skriver Johan Nilsson.

Liggande bud. Riskkapitalbolaget CVC har sedan tidigare, via Quimper, lagt ett kontantbud om 55 kronor per aktie i Ahlsell. Acceptperioden löper ut den 11 februari.