AHLSELL: UTSER OBEREOENDE BUDKOMMITTÉ

STOCKHOLM (Direkt) Med anledning av det bud som lämnades till Ahlsells aktieägare av Quimper har styrelsen inom sig utsett en oberoende budkommitté.

Kommittén består av styrelseledamöterna Satu Huber, Magdalena Gerger, Susanne Ehnbåge och Terje VEnold.

Ledamöterna Sören Vestergaard-Poulsen, Gustaf Martin-Löf och Peter Törnquist anses jäviga och kommer därför inte delta i handläggningen av frågorna som rör erbjudandet.

Ahlsells styrelseordförande Kenneth Bengtsson och vd Johan Nilsson har beslutat att avstå från styrelsens behandling av frågor som rör erbjudandet.