Ahlsell: styrelsen rekommenderar budet från CVC

STOCKHOLM (Direkt) Industridistributören Ahlsells styrelse rekommenderar enhälligt budet från riskkapitalbolaget CVC på 55 kronor per aktie.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillsammans med finansiella och legala rådgivare har styrelsen gjort en omfattande analys för att säkerställa att de agerar i företagets och aktieägarnas bästa intresse.

"Utöver en rent finansiell analys har vi kontaktat ett flertal potentiella budgivare, såväl industriella som finansiella. Styrelsen har fullt förtroende för ledningens förmåga att utifrån bolagets position och strategi skapa långsiktigt aktieägarvärde, varför även olika alternativ att utveckla Ahlsell som självständigt bolag har beaktats. Slutsatsen av vårt intensiva arbete är att erbjudandet är skäligt och vi står enhälligt bakom beslutet att rekommendera budet på 55 kronor", uppger Satu Huber som är styrelseledamot i Ahlsell och ordförande i den oberoende budkommittén.

Budet på 55 kronor per aktie innebär en premie på 32,5 procent i förhållande till stängningskursen 41:50 kronor den 10 december som var den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet. Budgivaren har uttalat att budet inte kommer att höjas och därmed kan budet enligt takeover-reglerna inte göra det.

Nordea har på styrelsens uppdrag lämnat ett värderingsutlåtande till styrelsen, ett så kallat fairness opinion, enligt vilket budpriset enligt Nordeas uppfattning är skäligt för Ahlsells aktieägare ur ett finansiellt perspektiv.

Ahlsell-styrelseledamöterna Søren Vestergaard-Poulsen, Gustaf Martin-Löf och Peter Törnquist anses jäviga i egenskap av anställda i eller rådgivare till CVC Capital Partners och har därför inte deltagit i styrelsens handläggning av frågor som rör erbjudandet.

Även Kenneth Bengtsson, styrelseordförande, och Johan Nilsson, styrelseledamot och vd för Ahlsell, har avstått från att delta i styrelsens behandling av frågor relaterade till erbjudandet till undvikande av potentiell intressekonflikt enligt Takeover-reglerna. Detta till följd av att de har investerat i CVC-fonder.

CVC:s bud läggs via bolaget Quimper.