AHLSELL: SÄLJER DOTTERBOLAG MED ÅRLIG OMSÄTTNING CA 80 MLN KR

STOCKHOLM (Direkt) Ahlsell säljer dotterbolaget Ahlsell Maskin, en distributör av verktygsmaskiner, tyngre produktionsutrustning och maskinservice till verkstadsindustrin.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Ahlsell Maskin har 26 anställda och omsätter cirka 80 miljoner kronor årligen. Köpare är Mekana, som ägar Bromi Gruppen - en nischad och professionell återförsäljare av avancerade verktygsmaskiner.

Ahlsell Maskin tillkom i förvärvet av Tibnor Industrivaruhus 2001 och betraktas som en icke-kärnverksamhet för Ahlsell, heter det.

Avyttringen beräknas slutföras i början av december och ha en marginell påverkan på Ahlsells resultat.