AHLSELL: KÖPER BOLAG I FINLAND MED CA 7,5 MLN EUR I OMSÄTTNING

STOCKHOLM (Direkt) Ahlsell har tecknat avtal om förvärv av PJ-Control, ett finländskt bolag med inriktning mot elindustriautomation. PJ-Control har en årlig omsättning om cirka 7,5 miljoner euro.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tillträde planeras ske under januari 2019 och förvärvet förväntas få en marginell positiv påverkan på koncernens resultat 2019.