AHLSELL: JUSTERAT EBITA BLEV 705 MLN KR 4 KV (EST 733).

STOCKHOLM (Direkt) Industridistributören Ahlsells justerade ebita-resultat uppgick till 705 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2018.

Ett genomsnitt av fyra analytikerprognoser, som Infront Data sammanställt inför rapporten, låg vid 733 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 8.616 miljoner kronor, jämfört med analytikersnittet på 8.297 miljoner. Försäljningstillväxten var 13 procent, mot ett snitt på 9,1 procent.

Resultatet före skatt blev 523 miljoner kronor, mot snittet på 548 miljoner.

Utdelningen föreslås bli 1:84 kronor per aktie, jämfört med ett snittestimat på just 1:84 kronor.

Snittestimatet som Nyhetsbyrån Direkt använder i rapporttelegram är baserat på estimat från minst tre analytiker i en sammanställning av Infront Data. Gruppen som bidragit till snittestimatet utgör en del av det totala antalet analytiker som löpande följer bolaget och gör estimat över kvartalsresultat. Snittestimatet bör därför ses som en indikation om var förväntningarna ligger.