AGORA: KLÖVERN BJUDER 30 KR/AKTIE KONTANT (OMS)

(Omsändning: skickades på torsdagskvällen)

STOCKHOLM (Direkt) Klövern lämnar genom sitt indirekt helägda dotterbolag Dagon Sverige ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Agora att förvärva samtliga utestående aktier i bolaget som inte redan innehas av Dagon Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Dagon Sverige erbjuder ett kontant vederlag om 30 kronor per stamaktie av serie A respektive serie B och 275 kronor per preferensaktie.

Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 59,6 procent avseende Agoras stamaktier av serie A respektive serie B jämfört med senaste betalkursen, som var på 18:80 kronor, samt en premie om cirka 6,6 procent avseende Agoras preferensaktier, som stängde på 258 kronor.

Det totala budvärdet uppgår till 936 miljoner kronor.

Erbjudandet beräknas löpa från och med den 12 oktober till och med den 9 november.