AF: TOTAL ARBETSLÖSHET UPPGICK TILL 7,0% I AUGUSTI

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var 350.000 personer, 7,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti. Det var 8.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.