AF: arbetslöshet 7,0%, "kryper uppåt" på grund av avmattning

STOCKHOLM (Direkt) Totalt var 350.000 personer, 7,0 procent av arbetskraften, inskrivna som arbetslösa på någon av landets arbetsförmedlingar i slutet av augusti. Det var 8.000 personer fler jämfört med samma månad förra året, då arbetslösheten var 6,9 procent.

Det visar Arbetsförmedlingens, AF, månadsstatistik.

"Arbetslösheten kryper uppåt vilket hänger samman med en avmattning av ekonomin. Arbetslösa som har svårare att få fäste på arbetsmarknaden är de som drabbas först av en konjunkturavmattning, det gäller bland annat utrikes födda kvinnor med kort utbildning", säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Den öppna arbetslösheten uppgick till 3,8 procent av arbetskraften i augusti, jämfört med 3,8 procent även föregående månad och 3,9 procent för ett år sedan. Antalet öppet arbetslösa var 193.000, eller drygt 2.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Av de inskrivna arbetslösa i augusti var 148.000 inrikes födda och 202.000 utrikes födda.

Av de utrikes födda var 165.000 födda i ett land utanför Europa. Som andel av den registerbaserade arbetskraften har arbetslösheten bland utrikes födda minskat till 19,2 procent (20,1) på ett år.

Antalet personer med aktivitetsstöd uppgick till 157.000, drygt 5.000 fler jämfört med samma månad föregående år.

Det totala antalet nyanmälda lediga platser var 62.000, jämfört med 70.000 samma månad föregående år.

Antalet varsel uppgick till 1.800 i augusti. Det är lägre än genomsnittet för de senaste tolv månaderna.

Bland ungdomarna mellan 18 och 24 år var 48.000 inskrivna arbetslösa i augusti, lika många som under samma månad förra året.

Bild: Arbetslöshet

image

Bild: Nyanmälda platser, varsel

image