ADVENICA: VD LÄMNAR, BEHOV AV LEDARFÖRÄNDRING ENL STYRELSEN

STOCKHOLM (Direkt) Advenica meddelar att vd Einar Lindquist lämnar bolaget omgående men kommer att finnas tillgänglig under uppsägningstiden.

Han tillträdde som vd för Advenica i november 2015.

"Einar Lindquist har under sina år som vd och koncernchef inlett en strategiskt viktig och omfattande transformation av Advenica genom uppstart av det nya affärsområdet Enterprise Solutions samt utökad internationell närvaro via etablering av dotterbolag i Finland och Österrike. … styrelsen anser dock att det nu finns behov för en förändring av ledarskapet, då Advenica behöver utvecklas till nästa nivå och bland annat verkställa ett mer samordnat och offensivt försäljningsarbete", kommenterar Anna Söderblom, styrelseordförande i Advenica.

Styrelsen inleder omedelbart rekrytering av ny vd. Marie Bengtsson, bolagets finanschef, går in i rollen som tillförordnad vd.